Saltar en pilotes

16 05 2008

Perquè no s’ha de saltar en paracaigudes en boles?

Per això:

Anuncis